top of page

Froland E-sport

Froland E-sport er et lokalt lag som ønsker å samle spillere fra Froland for å konkurrere mot andre lag i hele Norge. Vi legger vekt på å ha fellestreninger i forskjellige spill for å utvikle våre spillere og styrke samholdet i laget. Bli med oss og opplev spenningen ved å konkurrere på høyt nivå! Meld deg opp i boksen under. Du kan velge hvilkene spill du ønsker å være med i. Vi vil prøve å få med alle spillere, da fokuset er på bredde E-sport. 

Meld deg inn her!
What are you interested in?

Takk! Vi tar kontakt!

bottom of page